Тим

Тимот на ПРЕСПА Институт е составен од група убедени Европејци и Атлантисти, каде секој од нив поединечно има помеѓу неколку години и неколку декади професионално искуство во меѓународни работи и надворешна политика, европски прашања и европеизација, развој на јавна политика, истражување, мониторинг и застапување, обука и градење на капацитети, комуникации, финансиско и проектно менџирање, како и развој на граѓанското општество.

извршен директор и постар истражувач – аналитичар
постара надворешна соработничка и истражувачка, претседателка на работната група на експертки за надворешна и безбедносна политика
постар надворешен соработник и истражувач
постар надворешен соработник и истражувач
постара надворешна соработничка и истражувачка, членка на работната група на експертки за надворешна и безбедносна политика
Постара надворешна соработничка и истражувачка и поранешна претседателка на Управниот одбор (2019-2020)
постар надворешен соработник и истражувач
надворешен соработник и истражувач
надворешен соработник и истражувач
надворешна соработничка и истражувачка
надворешен соработник и истражувач
надворешен соработник и истражувач
надворешен соработник и истражувач
асистент истражувач
асистентка истражувачка