Андреја Стојковски

извршен директор и постар истражувач – аналитичар

Завршил додипломски студии на Правниот факултет на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје, а како стипендијант на Агенцијата за меѓународна соработка и развој на Кралството Шпанија магистрирал право на Европската Унија на Универзитетот Карлос III во Мадрид.

Андреја има повеќе од две децении професионално искуство во институциите, како национален правен експерт на повеќе проекти во областа заштита на животната средина, во високото образование, како и во граѓанскиот сектор. По завршувањето на студиите, започнал со работа во Одделението за европски интеграции, при Генералниот секретаријат на Владата, каде бил задолжен за областа правда и внатрешни работи, а работел и на хармонизација на законодавството и подготовката на Првата национална програма за приближување на законодавството. Од октомври 2006 до август 2018 година бил дел од граѓанското општество, активно застапувајќи се за европеизација на општеството и пристапување во Европската Унија. Учествувал активно во повеќе формални консултативни процеси на државите-членки на Европската Унија, како и на Европската комисија. Го координирал подрачјето за контрола врз полицијата и агенциите за безбедност и (контра)разузнавање од предлогот за итни реформски приоритети на Блупринт групата, а бил избран и за конститутивен член на Советот за соработка со и развој на граѓанското општество на Владата на Република Северна Македонија. Во периодот од 2009 до 2015 бил асистент и предавач на Универзитетот американски колеџ Скопје, додека во периодот на објаснувачкиот скрининг, бил дел од Преговарачкиот тим за пристапување во Европската Унија како заменик на главниот технички преговарач.

Како дел од граѓанското општество учествувал во повеќе процеси, а ја претставувал државата во истражувачки проекти и конференции.

Андреја е еден од основачите на Институтот ПРЕСПА, а од декември 2019 година е извршен директор на институтот.