Поткасти

#DiplomaticRoux 002 with Ognen Janeski and Ivana Jordanova, Vesna Poposka and Sabina Pachariz.
#DiplomaticRoux 001 with Ognen Janeski and Ivana Jordanova, Vesna Poposka and Sabina Pachariz.
#IIO поткаст 005 Имиџ опсерваторија 2023 со Ивана Јордановска
#СевернаМакедонија2023 поткаст 002 Разговор на Бујар Османи со Весна Шапкоски