Надворешна политика и меѓународни односи

Тематскиот приоритет за надворешна политика и меѓународни односи опфаќа повеќе проекти каде што преку длабинско истражување на моделите на размена и следење на перцепциите и стереотипите наоѓаме нови информации за предизвиците во надворешната политика со кои се соочува Северна Македонија и обезбедуваме анализа водена од докази, која е релевантна и непартиска. Изготвуваме документи за јавни политики, извештаи, документи за брифинзи приспособени на потребите на различна публика. Организираме јавни настани и приватни брифинзи за да ги направиме нашите наоди што е можно подостапни и да обезбедиме информациите до кои доаѓаме допираат до граѓаните и креаторите на политиките на кои им се најпотребни.

Публикации

Поткасти

Во оваа епизода зборуваме со проф. д-р Ненад Марковиќ од Институтот за политички науки на Правниот факултет „Јустинијан први“ при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје, како и член на Советот за безбедност на Претседателот на Република Северна Македонија.