НЕКСУС МК

НЕКСУС МК е извештај за истражувањето спроведено во рамките на истоимениот проект поддржан од Меѓународниот републикански институт од САД.

Целта на истражувањето беше да одговори на две главни прашања: 1) Кои ставови ги имаат граѓаните на Северна Македонија во однос на различните надворешни односи? и 2) На каков тип на дезинформациски материјал се најмногу подложни?
Интеракцијата на овие два фактори беше клучна за определувањето на истражувачкиот пристап. Ставовите на другите држави се важни показатели за идните надворешнополитички позиции на Северна Македонија, кога истите се анализираат заедно со слабостите во ширењето на дезинформациите, можеме прецизно да ги посочиме областите во кои населението на Северна Македонија е најранливо. Притоа, државите кои уживаат повисок рејтинг веројатно ќе имаат поголем успех во ширењето дезинформации. Ова следи од фактот дека позитивниот поглед на една држава обично доаѓа со поголема медиумска потрошувачка и културна размена. Како што покажуваат нашите наоди во извештајот, заедничките вредности и интереси се многу важни за нашите граѓани.

За да го преземете извештајот во целост, следете го овој линк: