Геополитички вртлог

Оваа студија за политики навлегува подлабоко во клучните трендови кои ја загрозуваат безбедносната соработка во Европа, расчленувајќи ја сложената мрежа на геополитичката динамика, институционалните предизвици и новите закани. Тоа е наратив кој ги спојува нишките на конфликтот, дипломатијата и надежта, исцртувајќи насока за иднината каде соработката ќе триумфира над раздорот, каде што принципите владеат над политиката на моќ и каде што ОБСЕ и слични институции продолжуваат да играат клучна улога. во обликувањето на судбината на Европа.

Студијата е резултат од состанокот на Експертската мрежа на ОБСЕ чиј основачки состанок се одржа на 13 и 14 ноември 2023 година, во рамките на Претседателството со ОБСЕ на Северна Македонија.