#СевернаМакедонија2023 – Епизода 2

Поткаст серијалот „Северна Македонија во 2023 година“ на Институтот ПРЕСПА е нашиот придонес за анализа на годината во која влегуваме, предизвиците и можностите со кои државата ќе се соочи во областите во кои Институтот е активен. Во оваа епизода зборуваме на темата Интереси, соработка и безбедност за човекот, а ќе ги разгледуваме и специфичните прашања за: […]

#IIO Podcast 002

Подкаст 2 на Опсерваторијата на влијанието и имиџот на државите. Опсерваторијата за влијание и имиџ е постојан проект на Институтот ПРЕСПА кој припаѓа на тематската област „Надворешна политика и меѓународни односи“. Проектот е активен од 2020 година и вклучува две компоненти: Денес зборувамe со м-р Леа Огњаноска, специјална советничка на министерката за одбрана, докторанд на Правниот факултет […]

Здружување на женска експертиза за надворешна и безбедносна политика

Следејќи го сопственото истражување спроведено во рамките на тематскиот приоритет за европеизација и демократизација, Институтот ПРЕСПА го започна проектот за здружување на женската експертиза за надворешна и безбедносна политика. Како резултат на тоа, беше формирана Работна група на жени експертки за надворешна и безбедносна политика. М-р Ивана Јордановска, постара надворешна соработничка и истражувачка на Институтот […]

Опсерваторија за влијание и имиџ

Опсерваторијата на влијанието и имиџот на државите (#IIO) на Институтот ПРЕСПА, е постојан проект од тематската област Надворешна политика и меѓународни односи. Активен од 2020 година, овој проект вклучува две компоненти: Индексот за меѓународно присуство (#3IIndex) и Имиџ опсерваторијата (#ImageObservatory). Индексот за меѓународно присуство е синтетички индекс, кој го подредува, квантификува и агрегира присуството на […]

#IIO Podcast 001

Во оваа епизода зборуваме со проф. д-р Ненад Марковиќ од Институтот за политички науки на Правниот факултет „Јустинијан први“ при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје, како и член на Советот за безбедност на Претседателот на Република Северна Македонија.

“Десет + едно” важни прашања за Руската инвазија

Оваа анализа претставува здружен обид на членките на Работната група на експертки за надворешна и безбедносна политика и извршниот директор на Институтот ПРЕСПА да одговорат на десет плус едно важни прашања поврзани со руската инвазија на Украина и ефектот врз Европа, но и врз Северна Македонија. За да ја преземете и да ја прочитате анализата […]

АЛЕКСАНДРОПОЛИС – ГАСИФИКАЦИЈА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

„Александрополис – Гасификација на Северна Македонија“ е истражување за пазарните состојби и потенцијали кои гасификацијата на Северна Македонија може да ги има во иднина, како и можните геополитички влијанија од негово воведување. Автор на истражувањето се Јована Петковска, помлад истражувач и специјалист за комуникација, Дарко Ѓорѓиоски асистент истражувач во институтот. За да го превземете извештајот […]

Индекс на меѓународно присуство на Институт ПРЕСПА

„Соочување со стабилни демократии или пат со неусогласена траекторија“ е извештај од истражувањето за Индексот за меѓународно присуство за 2019 година и ги претставува државите и нивното меѓународно присуство во Република Северна Македонија.  Автори на извештајот се Андреја Стојковски, постар истражувач и извршен директор во Институтот ПРЕСПА, Диана Жупаноска, постар истражувач во Институт ПРЕСПА, Горан […]