#IIO Podcast 002

Подкаст 2 на Опсерваторијата на влијанието и имиџот на државите. Опсерваторијата за влијание и имиџ е постојан проект на Институтот ПРЕСПА кој припаѓа на тематската област „Надворешна политика и меѓународни односи“. Проектот е активен од 2020 година и вклучува две компоненти: Денес зборувамe со м-р Леа Огњаноска, специјална советничка на министерката за одбрана, докторанд на Правниот факултет […]

Pooling of female expertise on Foreign and Security Policy

Following its own research conducted under the Europeanisation and Democratisation thematic priority, PRESPA Institute started the project pooling of female expertise on Foreign and Security Policy. As a result, a Working group of women experts on Foreign and Security Policy was established. Ms. Ivana Jordanovska M.Sc., Senior Research Fellow of PRESPA Institute coordinates the effort […]

Impact and Image Observatory

The Impact and Image Observatory (#IIO) by the PRESPA Institute, is a permanent project from the thematic area Foreign Policy and International Relations. Active since 2020, this project includes two components: the International Impact Index (#3IIndex) and the Image Observatory (#ImageObservatory). The #3iIndex is a synthetic index, which orders, quantifies, and aggregates the presence of […]

#IIO Podcast 001

Во оваа епизода зборуваме со проф. д-р Ненад Марковиќ од Институтот за политички науки на Правниот факултет „Јустинијан први“ при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје, како и член на Советот за безбедност на Претседателот на Република Северна Македонија.