Диана Жупаноска

постара надворешна соработничка и истражувачка и поранешен претседателка (2019-2020)

Ивана Јордановска

постара надворешна соработничка и истражувачка, претседателка на работната група на експертки за надворешна и безбедносна политика