Диана Жупаноска

Постара надворешна соработничка и истражувачка и поранешна претседателка на Управниот одбор (2019-2020)