Диана Жупаноска

постара надворешна соработничка и истражувачка и поранешен претседателка (2019-2020)