Тони Масевски

Член на Управниот одбор (2019-2023)

Тони Масевски е член на Управниот одбор на Институт ПРЕСПА.

Дипломирал на Економскиот факултет при Универзитетот Св. Кирил и Методиј, а магистрирал на Котруљи Бизнис школата во Загреб.

Во моментов Тони работи како деловен консултант и сопственик на консултантската фирма „Три Маркс Контрол“ од Скопје. Работејќи во корпоративно банкарство, приватниот сектор, како и локалната самоуправа се стекнал со различни вештини и знаења, а изградил и дваесет годишна кариера. Воедно, Тони има  дваесет и пет годишно искуство во граѓанскиот сектор, почнувајќи од Националниот сојуз на студенти, Европска куќа Скопје и Спортски центар Скопје.     

Тони е еден од основачите на Институт ПРЕСПА и член на Управниот одбор од ноември 2019 година. Во август 2020 година е реизбран за член на Одборот во мандатниот период 2020-2023.