#СевернаМакедонија2023 – Епизода 2

Поткаст серијалот „Северна Македонија во 2023 година“ на Институтот ПРЕСПА е нашиот придонес за анализа на годината во која влегуваме, предизвиците и можностите со кои државата ќе се соочи во областите во кои Институтот е активен. Во оваа епизода зборуваме на темата Интереси, соработка и безбедност за човекот, а ќе ги разгледуваме и специфичните прашања за: […]

#СевернаМакедонија2023 – Епизода 1

Поткаст серијалот „Северна Македонија во 2023 година“ на Институтот ПРЕСПА е нашиот придонес за анализа на годината во која влегуваме, предизвиците и можностите со кои државата ќе се соочи во областите во кои Институтот е активен. Во оваа епизода зборуваме на темата Предизвици, Реформи, Балкан, Европа и иднина, а ќе ги разгледуваме специфичните прашања за: Во […]

#IIO Podcast 002

Подкаст 2 на Опсерваторијата на влијанието и имиџот на државите. Опсерваторијата за влијание и имиџ е постојан проект на Институтот ПРЕСПА кој припаѓа на тематската област „Надворешна политика и меѓународни односи“. Проектот е активен од 2020 година и вклучува две компоненти: Денес зборувамe со м-р Леа Огњаноска, специјална советничка на министерката за одбрана, докторанд на Правниот факултет […]

#IIO Podcast 001

Во оваа епизода зборуваме со проф. д-р Ненад Марковиќ од Институтот за политички науки на Правниот факултет „Јустинијан први“ при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје, како и член на Советот за безбедност на Претседателот на Република Северна Македонија.