#IIO Podcast 005

#IIO поткаст 005 Имиџ опсерваторија 2023 со Ивана Јордановска

#IIO Podcast 004

#IIO поткаст 004 главни наоди од Имиџ опсерваторија 2023

#IIO Podcast 003

#IIO поткаст 003
Разговор со Демијан Хаџи-Ангелковски

#IIO Podcast 002

#IIO поткаст 002
Разговор со м-р Леа Огњаноска

#IIO Podcast 001

#IIO поткаст, епизода 001
Разговор со проф. д-р Ненад Марковиќ