#IIO Podcast 002

Подкаст 2 на Опсерваторијата на влијанието и имиџот на државите. Опсерваторијата за влијание и имиџ е постојан проект на Институтот ПРЕСПА кој припаѓа на тематската област „Надворешна политика и меѓународни односи“. Проектот е активен од 2020 година и вклучува две компоненти: Денес зборувамe со м-р Леа Огњаноска, специјална советничка на министерката за одбрана, докторанд на Правниот факултет […]

#IIO Podcast 001

Во оваа епизода зборуваме со проф. д-р Ненад Марковиќ од Институтот за политички науки на Правниот факултет „Јустинијан први“ при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје, како и член на Советот за безбедност на Претседателот на Република Северна Македонија.