#DiplomaticRoux 004

ДИПЛОМАТСКА ЗАПРШКА (Diplomatic Roux), е серијал поткасти на Институтот ПРЕСПА, продуциран во рамките на проектот Неискористена експертиза (Untapped Expertise) кој институтот го спроведува низ финансиско партнерство со Амбасадата на Канада во Република Северна Македонија и Канадскиот фонд за локални иницијативи. Поткастот има за цел да придонесе кон промоција на концептот на феминистичка надворешна политика, разјаснување на разликите помеѓу феминистичката надворешна […]

#DiplomaticRoux 003

ДИПЛОМАТСКА ЗАПРШКА (Diplomatic Roux), е серијал поткасти на Институтот ПРЕСПА, продуциран во рамките на проектот Неискористена експертиза (Untapped Expertise) кој институтот го спроведува низ финансиско партнерство со Амбасадата на Канада во Република Северна Македонија и Канадскиот фонд за локални иницијативи. Поткастот има за цел да придонесе кон промоција на концептот на феминистичка надворешна политика, разјаснување […]

#DiplomaticRoux 002

#DiplomaticRoux 002 with Ognen Janeski and Ivana Jordanova, Vesna Poposka and Sabina Pachariz.

#DiplomaticRoux 001

#DiplomaticRoux 001 with Ognen Janeski and Ivana Jordanova, Vesna Poposka and Sabina Pachariz.