Вистини и стерeотипи: „Ќе менуваме ли историја за парно?“

Наодите од нашето истражување за #3I_Index, како и #ImageObservatory2020 во однос на присуството на Бугарија, договорот за добрососедство и билатералните односи помеѓу нашите држави, како и неколку заклучни согледување во очекување на Советот за општи работи закажан за 10 ноември 2020 година.

Наодите од нашето истражување за #3I_Index, како и #ImageObservatory2020 во однос на присуството на Бугарија, договорот за добрососедство и билатералните односи помеѓу нашите држави, како и неколку заклучни согледување во очекување на Советот за општи работи закажан за 10 ноември 2020 година.

Можете да ја прочитате целата вест на следнив линк.