#Climate Podcast 003

#Climate поткаст 003
Разговор со д-р Теодора Обрадовиќ-Грнчаровска

#Climate Podcast 002

#Climate поткаст 002
Разговор со Јадранка Иванова

#Climate Podcast 001

#Climate поткаст 001
Разговор со проф. д-р Драган Тевдовски