Структурата за преговори со Европската Унија

Структура за преговори со Европската Унија – Како до поголема функционалност, јавност и контрола? “ е анализа на преговарачката структура на Република Северна Македонија за пристапување кон Европската Унија.

Автор на извештајот е Андреја Стојковски, постар истражувач и извршен директор во Институтот ПРЕСПА, а произлегува од соработката со Фондацијата Отворено Општество – Македонија.