Патоказ за Европската Унија

Патоказ за Европската Унија“ е документ за јавна политика кој ги анализира преговарите за пристап кон Европската Унија од страна на Република Северна Македонија.

Автор на извештајот е Андреја Стојковски, постар истражувач и извршен директор во Институтот ПРЕСПА, а произлегува од соработката со Фондацијата Отворено Општество – Македонија.