Неискористена експертиза

НЕИСКОРИСТЕНА ЕКСПЕРТИЗА“ е студија која го следи и анализира учеството на жените во политичките дебатни ТВ емисии. Авторки на истражувањето се м-р Ивана Јордановска, надворешна соработничка и постара истражувачка и Зорана Антовска, истражувачка практикантка во институтот.