Podcasts Блог

#IIO Podcast 001

PRESPA Institute · Impact and Image Observatory #001 Во оваа епизода зборуваме со проф. д-р Ненад Марковиќ од Институтот за...
Read More