ПРЕСПА ИНСТИТУТ

  • ИМЕ

    Името, ПРЕСПА Институт потекнува од Преспанската спогодба, или Конечен договор за решавање на разликите, како што е опишано во резолуциите на Советот за безбедност на Обединетите нации со број 817 (1993) и 845 (1993), престанок на Привремената спогодба од 1995 година и воспоставување на Стратешко партнерство меѓу страните, потпишано на 17 јуни 2018 година во селото Псарадес, Грција, значењето што го има за Северна Македонија и политиките на кои ќе се фокусира институтот, како и нивното влијание врз нашата земја, Западен Балкан и пошироко во Европа.

  • ВИЗИЈА

    Детални истражувања водат кон нови идеи за решавање проблеми.

  • МИСИЈА

    Динамична група на аналитичари и истражувачи која спроведува детално истражување на меѓународни работи и европски прашања, и влијае врз процесите и постапките на донесување одлуки, придонесувајќи за европеизација на Северна Македонија и Западен Балкан.


3I Индекс

Меѓународно присуство

ЕУ Опсервација

Европеизација

Опсервација

Имиџот на Северна Македонија

Нашите вредности и цели

За нас

ПРЕСПА Институт е независен тинк-танк центар основан на идејата дека креирањето на политики базирани на истражувања е од суштинско значење за благосостојбата и просперитетот на општествата. Основан во Скопје 2019 година, ПРЕСПА Институт спроведува истражувачки и развојни проекти, специјализирани во областа на меѓународните работи и надворешната политика, како и во областа на европски прашања и европеизација. Институтот е посветен на проучување, истражување и анализа, како и промоција на знаења за моменталната состојба во Северна Македонија и Западен Балкан.